Sociale Veiligheid

We vinden het binnen de Ugchelse Woudlopers belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen. Wat is sociale veiligheid? Sociale veiligheid binnen onze vereniging betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt vinden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die wij getroffen hebben om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Ook hebben wij een vertrouwenspersoon, dit is iemand die geen actieve rol heeft binnen de vereniging en zo een objectieve rol kan aannemen. Onze vertrouwenspersoon is Sandra van den Boom, zij is een vrijwilliger die ervaring heeft met hulpverlening en dit soort situaties. Ze is te bereiken via vertrouwenspersoon@uw2.nl.

Privacy statement

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruik website

Een bezoeker van de website kan een aanvraag indienen voor het huren van de blokhut. Hiervoor dient hij minimaal de volgende gegevens in te vullen: Voornaam, achternaam, e-mailadres. Ook kan een telefoonnummer achtergelaten worden, maar dit is niet verplicht. Deze gegevens worden enkel gebruikt om contact op te nemen met de aanvrager en de verdere verhuuraanvraag af te handelen.

Op de website worden regelmatig foto’s en video’s geplaatst die tijdens opkomsten gemaakt zijn. Deze foto’s zijn bedoeld om een sfeerimpressie van de opkomsten te geven. De leden op de foto’s hebben de mogelijkheid om aan te geven dat deze niet mogen worden gebruikt.. Wanneer er vragen zijn omtrent foto- en videogebruik, dan kan contact opgenomen worden via ​info@uw2.nl​.

De website van de UW2 maakt gebruik van Google Analytics. Hiermee kunnen we het gebruik van de website meten en verbeteren waar nodig. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Privacybeleid Ugchelse Woudlopers II

Voor het verwerken van persoonsgegevens heeft de scoutinggroep Ugchelse Woudlopers II een privacybeleid opgesteld. Deze is hieronder te downloaden als pdf en geeft uitgebreide informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Download Privacybeleid_UWII