Informatie over het lidmaatschap

Scouting staat voor uitdaging! Al vanaf 5 jaar kun je lid worden. Als je lid wilt worden van Ugchelse Woudlopers kun je eerst 3 keer komen kijken. Je doet dan mee aan alle activiteiten en je maakt voor het eerst kennis met Scouting en met de groep.  Mocht je het na 3 keer niets vinden, dan ben je nergens toe verplicht. Vind je het wel leuk, dan word je automatisch lid en mag je iedere week komen. Als je een paar maanden lid bent word je geïnstalleerd en mag je je Scoutfit dragen. Op dat moment hoor je er echt bij!

Hoe oud ben jij? 
Voor de verschillende leeftijdsgroepen zijn er bij Scouting zogenaamde speltakken, namelijk: 

  • Bevers: 5-7 jaar
  • Welpen: 7-11 jaar
  • Scouts: 11-15 jaar
  • Explorers: 15-18 jaar
  • Roverscouts: 18-21 jaar

De installatie 

Je hebt al een paar keer meegedraaid met de groep en besluit lid te worden van de groep. Na een aantal weken plezier te hebben gemaakt en al veel leuke activiteiten te hebben gedaan, is het tijd dat je echt wordt verbonden aan de groep. Scouting kent hiervoor de traditie van het installeren.

Tijdens de installatie doet de scout een belofte aan de groep. Je belooft dan je best te doen voor de groep, iedereen te helpen waar je kan en plezier te maken tijdens het Scoutingspel. Als de belofte is uitgesproken krijg je dan eindelijk de insignes voor op je Scoutfit en ten slotte wordt de groepsdas omgedaan. Vanaf de installatie hoor je echt bij de groep.

Het installeren vindt eenmaal per seizoen plaats en is niet alleen voor de nieuwe leden van de groep maar ook voor nieuwe leden van een speltak. Je wordt dus geïnstalleerd als je bent ‘overgevlogen’ naar een oudere speltak en als je voor het eerst bij Scouting bent.

Scoutfit

Vanaf het moment dat je lid bent geworden bij de groep draag je de Scoutfit die laat zien dat je bij Scouting hoort. Deze bestaat uit de scoutingblouse met bijbehorende insignes en natuurlijk de groepsdas. Elke speltak heeft zijn eigen blouse en eigen insignes.

Alle onderdelen van de Scoutfit zijn verkrijgbaar bij de Scoutshop via www.scoutshop.nl. Op de website van de ScoutShop vind je ook adressen van de ScoutShop-winkels.

Contributie

Het lidmaatschap gaat in vanaf het moment dat je het inschrijfformulier hebt ingeleverd. De contributie bedraagt € 22,50 per kwartaal. Naast contributie voor de vereniging wordt jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar een bijdrage geïncasseerd voor het lidmaatschap van Scouting Nederland en een regio bijdrage. Dit bedrag wordt ingehouden en afgedragen aan Scouting Nederland. Ieder jaar wordt de bijdrage in december opnieuw door Scouting Nederland vastgesteld. In 2018 bedroeg die bijdrage €22,55.

Installatiekosten

De installatiekosten bedragen € 17,50 voor een nieuw lid, hierbij zit de aanschaf van groepsdas en de speltakinsignes. Daarna zal bij het overvliegen naar een (hogere) speltak een bedrag van € 7,50 worden geïncasseerd ter behoeve van de installatiekosten.

Nieuwsgierig? Neem dan contact op met de speltakleiding of via info@uw2.nl