Informatie over het lidmaatschap

Scouting staat voor uitdaging! Al vanaf 4,5 jaar kun je lid worden. Als je lid wilt worden van Ugchelse Woudlopers kun je eerst 3 keer komen kijken. Je doet dan mee aan alle activiteiten en je maakt voor het eerst kennis met Scouting en met de groep.  Mocht je het na 3 keer niets vinden, dan ben je nergens toe verplicht. Vind je het wel leuk, dan word je automatisch lid en mag je iedere week komen. Als je een paar maanden lid bent word je geïnstalleerd en krijg je de insignes voor op je Scoutfit.

Hoe oud ben jij? 
Voor de verschillende leeftijdsgroepen zijn er bij Scouting zogenaamde speltakken, namelijk: 

  • Bevers: 4,5-7 jaar
  • Welpen: 7-11 jaar
  • Scouts: 11-15 jaar
  • Explorers: 15-18 jaar
  • Stam: 18 jaar en ouder

De installatie 

Je hebt al een paar keer meegedraaid met de groep en besluit lid te worden van de groep. Na een aantal weken plezier te hebben gemaakt en al veel leuke activiteiten te hebben gedaan, is het tijd dat je echt wordt verbonden aan de groep. Scouting kent hiervoor de traditie van het installeren.

Tijdens de installatie doet de scout een belofte aan de groep. Je belooft dan je best te doen voor de groep, iedereen te helpen waar je kan en plezier te maken tijdens het Scoutingspel. Als de belofte is uitgesproken krijg je dan eindelijk de insignes voor op je Scoutfit en ten slotte wordt de groepsdas omgedaan. Vanaf de installatie hoor je echt bij de groep.

Het installeren vindt eenmaal per seizoen plaats en is niet alleen voor de nieuwe leden van de groep maar ook voor nieuwe leden van een speltak. Je wordt dus geïnstalleerd als je bent ‘overgevlogen’ naar een oudere speltak en als je voor het eerst bij Scouting bent.

Scoutfit

Vanaf het moment dat je lid bent geworden bij de groep draag je de Scoutfit die laat zien dat je bij Scouting hoort. Deze bestaat uit de scoutingblouse met bijbehorende insignes en natuurlijk de groepsdas. Elke speltak heeft zijn eigen blouse en eigen insignes.

Alle onderdelen van de Scoutfit zijn verkrijgbaar bij de Scoutshop via www.scoutshop.nl. Op de website van de ScoutShop vind je ook adressen van de ScoutShop-winkels.

Contributie (2022)

De contributie bedraagt € 25,00 per kwartaal voor de speltakken Bevers en Stam.  Voor de speltakken: Welpen, Scouts en de Explorers bedraagt de contributie € 38,00 per kwartaal. Bij de contributie zijn de kosten van de eerste groepsdas, de insignes voor de installatie en de weekendkampen inbegrepen. Ook de jaarlijkse Scouting Nederland bijdrage zit bij de contributie in. Zomerkampen zijn niet inbegrepen. 

De contributie is als volgt verschuldigd: 1e kwartaal (jan-feb-mrt), 2e kwartaal (apr-mei-jun), 3e kwartaal (jul-aug-sep), 4e kwartaal (okt-nov-dec). Jaarlijks wordt in de groepsraad besloten of de contributie voor het volgende seizoen wordt aangepast. Indien dit het geval is wordt u hierover geïnformeerd. Bij opzegging van het lidmaatschap binnen een kwartaal vindt geen restitutie van contributie plaats. 

Verschuldigde bedragen worden aan het begin van ieder kwartaal geïncasseerd. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Nieuwsgierig? Neem dan contact op met de speltakleiding of via info@uw2.nl 

Inschrijfformulier kunt u via de speltakleiding krijgen of hier vinden.